Cara Mudah Setting URL Laman Pada BLOG

Pada Tutorial Blog kali ini akan dibahas mengenai Laman pada Blog yaitu cara setting alamt URL laman pada sebuah BLOG. Jika sebelumnya anda telah mengetahui apa itu istilah Laman dalam sebuah Blog. maka disini akan dijelaskan cara membuat Laman yang baik dan benar sehingga URL yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan kita.

Cara Membuat Laman Blog.
Login ke Blogger.com
Klik Laman
Jika anda belum punya Laman, maka data akan kosong. akan tetapi jika anda sudah mempunyai laman maka akan muncul list data laman seperti gambar diatas.

Klik Laman Baru
Jika saya akan menggunakan URL singkat tentang photoshop maka saya menggunakan seperti gambar dibawah ini :
Jika sudah anda klik Publikasikan.
Maka alamatnya seperti gambar dibawah ini :
hasilnya sesuai dengan keinginan saya untuk membuat URL laman yang simple dan mudah dikenal oleh google.

Jika URL laman sudah sesuai dengan keinginan kita. Untuk Judul dan Isi kita bisa edit atau Update sehingga isinya sesuai dengan keinginan kita.

Hal ini akan berbeda jika anda membuat laman dengan mengisi judul dan isi yang sudah penuh atau banyak. maka URL yang dihasilkan akan tidak sesuai atau tidak beraturan.

Semoga Tutorial Blog diatas bermanfaat untuk Sobat JNM yang telah sedia berkunjung di Web JavaNetMedia ini..

0 Response to "Cara Mudah Setting URL Laman Pada BLOG"

Post a Comment